Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 1

1 Gói thầu Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông. Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700 – Km657+025,89; Km663+900 – Km671+228,94 và Km672+821,54 – Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. 2 Chủ đầu tư Sở Giao Thông  Vận…

0983.895.885
chat-active-icon
chat-active-icon