Dự án sản xuất và thi công lắp đặt sóng hộ lan, biển báo QL8A Hà Tĩnh

1 Dự án Thi công và cung cấp sóng hộ lan mềm, biển báo giao thông phục vụ thi công CTQL8A
2 Chủ đầu tư Công ty cổ phần 484
3 Công việc Thầu chính
4 Thời gian Năm 2016
5 Địa điểm Hương Sơn, Hà Tĩnh
0983.895.885
chat-active-icon
chat-active-icon